Skolbanken Logo
Skolbanken

Aktionsforskningsfråga vt-21

Anrås förskola, Stenungsund · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

Hur gör vi lärmiljön utmanande och tillgänglig för alla?

Vad är vi nyfikna på att förändra/utveckla?

 

I arbetet med vårt fokusområde ”Trygghet och trivsel”, vill vi utveckla barnens lek och kompisrelationer. I våra dagliga observationer ser vi att många av barnen leker med varandra, men i grupperingar och ofta samma lek. Vi vill utmana dem att kunna leka med flera olika kompisar samt hitta variation i vad de leker och få möjlighet till fler positiva lekstunder där de tar fram varandras bästa sidor. Att hitta nya lekar och material kan främja deras lärande på nya sätt. 


Vi vill skapa en ny lärmiljö för barnen för att inspirera till nya lekar och möten. Barnen är intresserade av doktorsväskan och boken ”Elmers djurdoktor”. Vi ser och hör att många av barnen är intresserade av temat och vi kommer att tillsammans med barnen skapa en veterinärklinik som kan främja deras lek på nya sätt. Efter den startat får vi se vilken riktning den tar och hur vi ska utveckla den efter barnens intressen.

 
”När vi utformar utbildningen i syfte att barn exempelvis ska ha roligt, att de ska trivas, vara trygga, lära, leka och utvecklas så gestaltas vår omsorg i utformandet av rum, organisation, rutiner och undervisning och i vårt förhållningssätt”. (Vikingsen, 2020) 

 

Vi tycker det är viktigt att barnen är delaktiga och får göra sin röst hörd. Därför vill vi också ta reda på vad barnen tycker om att göra här på förskolan. Vi har startat med intervjufrågor kring deras lek och intressen. Vi kommer ställa samma frågor i slutet av terminen för att se om några svar har förändrats. 


•Vem leker du med? 
•Vad gillar du att göra här på förskolan? 

 

Våra prioriterade mål vt-21:

- att utveckla undervisningen med åldersblandade grupper 1-5 år.

- att utveckla undervisningen digitalt 

 

Vi har tagit fasta på innehåll och text i vår läroplan, Lpfö 18:

”Lek ska ha en central plats i utbildningen.”

”Genom aktiv närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen mellan barnen samt förebygga och hantera konflikter”.

”Barnen lär tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn.”

”Viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.”

”Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.”

(Skolverket 2018)

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback