Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7 - 9

Burklykta

Färsingaskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 15 februari 2021

Burklykta en återbruksuppgift där du skapar en dekorativ ljuslykta av en pantburk

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Arbetet är skapat för distansundervisning där du formger en pantburk med flätning till en burklykta för värmeljus. Du ska följa en instruktion med din första lykta, och kan sen pröva din egen designförmåga och kreativitet när du bygger fler lyktor.

Förmågor du tränar:

Du kommer träna formgivning med metall.

Träna förmågan att ur en miljöaspekt med återbruk skapa nya produkter

Träna din kreativitet genom att experimentera med formgivning. 

 Utvärdera skapandeprocess med formgivningen.

-

Undervisning - arbetssätt

Du kommer digitalt få inspiration om hur du kan ta tillvara och återbruka en produkt och hur man kan tänkta på återvinning.

Hur man följer en instruktion och jobbar med design för att skapa nya produkter på ett miljösmart sätt.

 

Vilka centrala förmågor och begrepp ska vi träna?

  • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Hur ska eleven lära?

  • Hur man kan återbruka material och formge efter instruktion och självständigt.
  • Reflektera över materials olika användningsområden
  • Jobba med digitala medel för instruktioner och dokumentation.

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

  • Hur du efter en instruktion kan formge och skapa samt utveckla egen design av en burklykta.
  • Hur du kan beskriva din arbetsprocess och ditt resultat.

Bedömningen sker efter inlämnad dokumentation och genom att bedöma de svar och medföljande bilder som utvärderingen innehåller. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Burklykta
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback