Skolbanken Logo
Skolbanken

Digitalt

Dannemannen förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Mål: Att utforska och urskilja hur digital teknik fungerar. Det ska vara en naturlig del i förskolans vardag. 
 
Syfte: Barnen ska bli producenter och inte bara konsumenter. Få en förståelse och prova på olika digitala verktyg. Källkritiska barn. För att kunna söka information, dokumentera och reflektera. 

Metod: Appar, Blue-bot, mikroskop, projicering, green screen och i våra projekt digitalt.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter