Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

6

Pedagogisk Planering Vårterminen 2021

Språkcentrum Mölndal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Pedagogisk Planering 2021

Arbetsområde  

Rubrik på arbetsområde

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Koppla det syfte och centrala innehåll som ni ska arbeta under detta arbetsområde.

Konkretiserade mål för eleven

* Kunna använda de grammatiska begreppet som vi lärt oss under den perioden

* Du ska kunna arbeta med lässtrategier för att förstå och tolka olika typer av texter.

* Du ska kunna samarbeta med kamrater och vara aktivt i klassrummet (ställa frågor, diskutera, vara aktiv lyssnare).

* Du ska kunna skriva texter som du hade som läxor .

* Du ska kunna läsa en bok på albanska ok redovisa tills MAJ.

Undervisning och arbetsmetoder

* Arbeta i par / grupp

* Spela eller tävla mellan grupper att skriva rätt

* Tittar korta filmer, bilder som kopplar med tema

* Öva att prata på rätt sätt i klassrummet

* Öva på presentationen

 

Eleven har uppnått målen när....

* Vara aktivt i klassrummet( samarbeta, ställa frågor)

* Kan läsa och tolka olika texter och jämföra med svenska språket

* Eleven kunna dem grammatiska begrepp som ni har lärt i klassrummet.

* Läsa boken och redovisa den  tills slutet i terminen, göra läxor regelbundet.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback