Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 0

LPP-SURT OCH BASISKT åk 7A kemi VT21

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Visste du att: Surdeg, syrat bröd och syrad mat är gammal kunskap. Mjölksyrabakterier och jästsvampar i torrt mjöl aktiveras när vatten sätts till. De har stor tolerans mot sur miljö och växer till på andra, oönskade, mikroorganismers bekostnad. Det är alltså en konserveringsmetod. Surdegen producerar både mjölksyra och koldioxid och jäser utan jästtillsats.

SURT OCH BASISKT

Centralt innehåll

 

       Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner, protoner och neutroner.

       Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner. Ex. vätgas, salt

       Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

       Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, sura och basiska ämnen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

       Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.

       Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

       Separations- och analysmetoder, till exempel filtrering och identifikation (lista ut okända) av ämnen.

       Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. Koppla ihop resultat med det man vet innan.

       Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Ord och begrepp

 

lösning

blandning

atom

jon

surt/vätejon

basiskt/

hydroxidjon

neutralisation

pH-skala

indikator

fällning

Salt

 

filtrering

koncentration

buffert

kemisk reaktion

 

Inläsningsmaterial

Kemiboken (Spektrum +TEFY)

26-29                                  atom, jon, salt

43                             pH, indikator

38 – 40         syror

41-    42        baser

43                    neutrala lösningar

45 - 46             försurning av naturen

46                 sammanfattning,

56- 58              studieuppgifter

Utdelade dokument

Övningsblad

 

Bedömningsgrunder

-         Studieuppgifter inlämning.

-         genomförande av undersökning och rapport

-         deltagande i diskussioner och resonemang under lektionerna.

-         Slutlaborationsprov.

 

 

Vecka

Ons

Fre

Övrigt

6

Lite om atom och joner:

 

L.29: Egenskaper hos olika syror.

 

PPT:

Atom-jon

Film studie.se

Indikator

Film studie.se

pH - hushållskemikalier

 

7

L.25 Indikatorer +

L27 PH-värde

PPT:

Olika syror-svaga och starka.

Olika filmer.

övningsuppgifter

 

8

L39+L40

baser

PPT:

Olika baser.

 

 

9

Sportlov

 

 

10

Systematisk undersökning

Neutralisation

L.26

Försurning

Övningar

Minilabbar

 

11

Slutlabb prov.

Nya delmoment

 

 

Du ska efter området:

 

Kunna

-         vilka olika typer av produkter som är sura, basiska eller neutrala

-         mäta pH genom att använda pH-papper eller en indikator

-         vad vätejon och hydroxid jon är i förhållande till surt och basiskt

-         ta reda på vad en ökänd lösning är inom surt och basiskt

-         vilken betydelsekoncentration har för sura och basiska lösningar och dess reaktioner

-         vad som menas med en neutralisation och hur det kan användas

-         ha en förståelse av vad försurning innebär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav

 

Innehåll

E

C

A

5) Systematiska undersökningar

Genomförande och frågeställningar

Vad vill jag veta och hur gör jag för att ta reda på det?

 

- kemisk reaktion eller fasförändring

- surt eller basiskt

Jag kan följa en instruktion och genomföra en laboration/undersökning. Jag kan ge förslag på hur man kan genomföra en undersökning.

Jag kan följa en instruktion och genomföra en laboration/undersökning. Jag kan skapa en fråga och ge förslag på hur man kan genomföra en undersökning.

Jag kan följa en instruktion och genomföra en laboration/undersökning. Jag kan skapa en fråga och göra en instruktion på hur man kan genomföra en undersökning.

6) Systematiska undersökningar

Jag gör undersökningarna metodiskt och säkert.

Jag kan genomföra en undersökning på ett säkert och ordentligt sätt och få ett resultat.

Jag kan genomföra en undersökning på ett säkert, ordentligt och metodiskt sätt samt få ett resultat.

Jag kan genomföra en undersökning på ett säkert, ordentligt, metodiskt och effektivt sätt samt få ett resultat.

7) Systematiska undersökningar

Jag kan förstå resultatet jag fått och koppla ihop det med den teori som finns för undersökningen /labben.

Jag kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till teorin som hör till området.

Jag kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till teorin som hör till området.

Jag kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till teorin som hör till området.

8) Systematiska undersökningar

Jag reflekterar över hur resultatet verkligen kan stämma och hur jag kan förbättra undersökningen så att jag får ett mer pålitligt resultat.

Jag kan föra enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Jag kan föra utvecklade resone- mang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Jag kan föra välutvecklade resone- mang kring resultatens rimlighet och kopplar det till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras ger förslag på nya frågeställningar att undersöka.

9) Systematiska undersökningar

Jag skriver min rapport tydligt där alla steg finns med så att en annan person förstår den.

Jag kan skriva en rapport med resultat och slutsats.

Jag kan skriva en ordentlig rapport med ett tydligt resultat och slutsats t.ex. genom att använda tabeller och diagram.

Jag kan skriva en ordentlig rapport med rubriker och med ett tydligt resultat och utvecklad slutsats t.ex. genom att använda tabeller, diagram och bilder.

 

 

 

 

10) Kemiska reaktioner

Fasförändring

Surt-basiskt

Jag kan förklara hur en reaktion går till genom att visa det genom ord eller det kemiska symbolspråket.

Jag kan förklara kemiska händelser i vår omgivning.

T.ex. varför ättika är surt och tvättmedel är basiskt

Jag kan beskriva skillnaden mellan en atom och en jon.

Jag kan mäta surheten i en lösning.

Jag använda indikatorer och pH-skalan för att avgöra om en lösning är sur eller basisk.
Jag kan beskriva skillnaden mellan en vätejon och en hydroxidjon.
Jag kan använda det kemiska symbolspråket för att beskriva kemiska reaktioner.

Jag kan förklara hur vätejoner och hydroxidjoner är uppbyggda och hur de reagerar med sin omgivning. Jag kan förklara vad som händer i en neutralisation och vad som blir resultatet.
Jag kan beskriva en kemisk reaktion genom att använda kemiska symboler och visa hur nya ämnen bildas.

 

11) Neutralisation

Jag kan förklara hur man kan neutralisera försurade sjöar eller ta hand om utsläpp av baser

Jag kan ge exempel på när en neutralisation kan användas.

Jag kan förklara hur en neutralisation fungerar och visa på följderna av den.

Jag kan förklara hur syror och baser påverkar miljön och hur dessa kan neutraliseras.

Jag kan beskriva hur de olika jonerna reagerar med andra ämnen.

Vardagliga kemikalier

Jag kan förklara vad och varför vi använder t.ex. syror och baser

Jag kan ge exempel på sura/basiska ämnen och vad de används till.

Jag kan ge exempel på sura/basiska ämnen och visa på likheter och skillnader mellan dem t.ex. joner, egenskaper

Jag kan ge exempel på sura/basiska ämnen och visa på likheter och skillnader mellan dem t.ex. joner, egenskaper och förklara hur de reagerar med sin omgivning.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback