Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Samband åk 8

Murgårdsskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Kapitel 4: Samband. Matte Direkt år 8.

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna

 • beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler
 • beskriva andra linjära samband
 • tolka olika typer av samband
 • beskriva mönster i form av mönster
 • tolka linjära sambands formler och återskapa dessa grafiskt

För högre betygsnivåer ska du även kunna

 • tolka svårare diagram och grafer
 • räkna med olika slag av proportionella samband


Arbetsgång

 • Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.
 • Enskilt arbete i Matte Direkt, kap.4, år 8.
 • Diagnos
 • Skriftligt prov

Bedömning

 • Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.
 • Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.
 • En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.
 • Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
 • Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
 • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.
 • Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.

Läroplanskopplingar

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

Matriser i planeringen
4. Provmatris för prov kapitel 4 Samband och förändring
Uppgifter
Mål

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback