Skolbanken Logo
Skolbanken

DJUR

Saltviks förskola, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Bakgrund: Barnen visar under en längre tid ett stort intresse för världens alla olika djur. Vi tar tillvara på deras nyfikenhet och börjar bygga upp en tanke på hur vi ska leka fram kunskap och ett ihållande intresse för djur. Känslan är att vi kommer få med alla barn på Snäckan att bli nyfikna på olika sorters djur.

Syfte: Det är att ge barnen en upplevelse av världens olika sorters djur. Vi uppmärksammar olikheter, likheter, mönster, form, färg, storlek, egenskaper och plats som djuren bor eller befinner sig på. Vår närmiljö ser vi också till att utforska. Att kategorisera, se på bilder och framförallt samtala om det som rör djur ser vi som ett stort lärande utifrån många delar från läroplanens mål.  

Metod: Vi bygger upp en miljö inne som är djurinspirerad! Ipad använder vi för att snabbt ta fram fakta o bilder, projektorer används för att fylla tak och väggar med djurmotiv,  gympa med djur- inspirerade rörelser, vi lyssnar på olika djurläten. Sagor, sånger och ramsor är återkommande under varje vecka. Teater som barnen och personal tillsammans gör och spelar upp för kompisarna. 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback