Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 3

Projekt - Studiero på fritids

Öjersjö Brunn A fritidshem, Partille · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Långsiktigt arbete med studiero på fritids.

VAD SKA ELEVEN LÄRA SIG, FÖRMÅ OCH FÖRSTÅ? (MÅLFOKUS)

Utveckla förmågan att anpassa ljudnivån utifrån miljö och aktivitet.

HUR SKA VI GENOMFÖRA DET? (AKTIVITETSPLAN)

Startar upp arbetsområdet med att titta på film om ljudnivå och hur det påverkar vår hörsel. 

Prata om olika aktiviteter och vilken ljudnivå som passar och varför? 

Undervisning och olika övningar för öronen. 

Med hjälp av en app mäta ljudnivån och jobba med att anpassa ljudnivån utifrån aktivitet/undervisning. 

 

Tillfälle 1 - Under en vecka mäter vi med bullerapp i olika vardagliga situationer utan att tala om det för eleverna.

i slutet av veckan går vi igenom detta med eleverna och diskuterar resultaten vi mätt upp

Tillfälle 2 - Vad kan vi göra? Mindmap med åtgärder som barnen kommit på.

Tillfälle 3 - Gissa ljudet. Vi lyssnar på olika ljud och försöker lista ut vad det är som låter. 

Tillfälle 4 - Lyssnalekar. Vi testar lekar där man använder öronen för att orientera sig. 

Tillfälle 5 - Ljudpromenad. Vi går promenad där vi lyssnar efter olika ljud. Barnen skriver ner vad de hör. Sedan när vi är tillbaka så sorterar de ljuden efter vilka ljud de upplever som behagliga och jobbiga.

 

 

HUR VET VI ATT ELEVEN LÄRDE SIG DET VI TÄNKT? (UTVÄRDERING)

Elevernas uppfattning av ljudvolymen på fritids innan och efter. Hur mår vi och speciellt våra öron? 

Aktivt mäta ljudvolymen och se hur elevgruppen utvecklar förmågan att anpassa ljudvolymen utifrån miljö och aktivitet. 

 

 

 

Koppla till Läroplanen nedan. Scrolla ner för att hitta kapitel 4. 

Stödfrågor

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppstart

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback