Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Bild Åk 5 vt 2021

Storkyrkoskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Syftet med bildundervisningen är att skapa lust och uppmuntra kreativitet genom elevens bildarbete. I undervisningen ska eleven förstå att konst och bild förändras beroende på betraktaren och tiden. Eleverna ska få tid och handledning i att producera olika bilder i olika material och tekniker. Eleverna ska få arbeta med att förfina sin förmåga att uttrycka åsikter och budskap i bild. Eleverna ska öva sig att både presentera och exponera sina arbeten.

Du ska ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

 

• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

• skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

• undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

• analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Dina lärandemål är att kunna:

Bildframställning

• Framställa berättande och informativa bilder, t.ex. illustrationer till text.

• använda teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

• Återanvända bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

• Fotografera och filma samt redigering i datorprogram.

Redskap för bildframställning

• Använda olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

• Använda verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

• Använda plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Bildanalys

• analysera reklam-och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

•analysera  konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

• använda ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

Så här kommer vi att arbeta: 

 

 

 

v.4 

Luft/färgperspektiv, kollageteknik vinterbild.

v.5

Luft/färgperspektiv forts, förgrund. Månadens konstnär. (objekt i teckning)

v.6 

Film (I-movie) Hjärtat som symbol. Arbete 2-3 st.

v.7 

Design. Se egna filmer. terminsplanering.

v.8

Design forts, bildbok. Teckna - kontrast. MK

v.9 

SPORTLOV

v.10 

Kontrast forts. teckna/måla akvarell

v.11 

BILDANALYS, beskriv-teckna. MK

v.12 

Skrapkartong (softcut?)- ”Jag har en åsikt”, texta snyggt- calligrafi

v.13 

Arkitektur - skissa hus. Fasadmålning- bild med budskap!

v.14 

PÅSKLOV

v.15

Arkitektur lera (packas in väl!)

V.16

Lera forts. MK

v.17

Stilleben - måla grönt

v.18

”Mitt tema” ett arbete med fyra tekniker - foto, kollage, måleri, digitalt

v.19 

 ”Mitt tema” forts. MK

v.20  

 Måla lera, digitalt arbete.

v.21

 Figurklippning- Notan 

v.22-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du visar dina kunskaper genom att:  

 

Underlag för bedömning är: 

·       Färdiga bildarbeten, manuellt och digitalt skapade. 

·       Redovisningar 

·       Delaktighet i genomgångar och diskussioner 

 

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du visar att du kan…  

·       Följa en instruktion, ta eget ansvar och lösa uppgiften på ett personligt sätt. 

·       Medverka vid bildanalys 

·       Använda olika tekniker  

·       Förstå och använda bildbegrepp 

 

 

 

 

 Arbetsprocess 

Enkla lösningar 

(bidra till att utveckla idéer med stöd) 

(”Det blev”) 

Självständig målinriktad 

(utvecklar delvis egna idéer)

 

(Söker) 

Genomför egna idéer, initiativ (utvecklar egna idéer) 

 

(varierat och idérikt) 

Redovisning 

bildanalys 

Enkla resonemang 

 

(Lyssnar / deltar) 

Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang 

 

Utvecklade och väl underbyggda resonemang 

(Jfr. egna erfarenheter, andra bilder, företeelser) 

Digitalt och manuellt bildarbete 

Enkelt bildspråk 

(”Det blev”) 

Utvecklat bildspråk 

(söker) 

Välutvecklat bildspråk. 

(varierat och idérikt)  

Muntligt deltagande 

 

Enkla resonemang 

 

 (Lyssnar / deltar) 

Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang 

(Deltar aktivt) 

Utvecklade och väl underbyggda resonemang 

(mkt aktiv, egna tolkningar) 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback