Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Vänskapsveckor

Fjärilens förskola, Växsjö Byskola · Senast uppdaterad: 13 februari 2021

Under vecka 6 och 7 kommer vi på Ängen att ha vänskapsveckor. Detta är ett sätt att stärka barngruppen inne på Ängen.

Bakgrund

Barngruppen inne på Ängen kändes i slutet på Höstterminen orolig och det var mycket konflikter. Vi valde då att ha vänskapsveckor och tar då till hjälp Kanin och Igelkott som är ett värdegrundsmaterial som fokuserar mycket på hur man är en bra kompis samt hur vi ska vara mot varandra. Det behöver bli tydligare för barnen hur man är en bra kompis och att man ska vara snäll mot alla, hur man bemöter varandra och gör andra glad samt vikten av att säga stopp när något känns fel. Alla är olika och ska respekteras för det. 

Mål

Vi vill med dessa veckor ge barnen verktyg till hur de ska bemöta och umgås med varandra på ett bra sätt. Vi vill öka tryggheten i gruppen samt att alla barnsak få känna sig sedda och respekterade. 

Genomförande

Vi läser några av Kanin och Igelkotts böcker. Vi gör olika aktiviteter som fokuserar på hur man kan samarbeta på olika sätt. 

Dokumentation

Vi dokumenterar med hjälp av text och bild samt att vi lägger ut på förskolans Instagram. 

Utvärdering

Efter dessa veckor kommer vi samtala omvad vi lärt oss.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback