Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Återvinning och källsortering

Storkskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Sopor, källsortering och återvinning

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Du ska kunna samtala och resonera om hur man kan källsortera och återvinna.

Du ska kunna använda symbolerna för källsortering av olika material.

Du ska kunna ge förslag på olika val som bidrar till hållbar utveckling. T ex panta, hur du sopsorterar mm

Du ska kunna hämta information från givna källor och kunna resonera kring informationens användbarhet.

Du ska kunna göra enkla undersökningar och sortera sopor samt dokumentera ditt arbete och resultatet genom foto.

 

Undervisning - arbetssätt

 

Vi samlar skräp och sorterar det efter olika material. 

Vi ser olika filmer om skräp både faktafilmer, läser faktatexter och diskuterar vad vi lär oss av dem/vilken information vi får.

Vi gör studiebesök på återvinningscentralen.

Vi använder oss av Håll Sverige Rents arbetsmaterial.

 

Elevinflytande

Möjlighet att påverka arbetssätt/innehåll utifrån elevens egna förutsättningar och behov.

Se kopplingar till läroplanen.

 

Bedömning

 

Du kommer att bedömas mot de konkretiserade målen. 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback