Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

3

LUNCH TIME

Björnkärrsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Övergripande syfte från Läroplanen:

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Eleverna ska utöka sitt ordförråd med ord för maträtter, ingredienser och sådant man behöver för att duka. Eleverna tränar på att både förstå de nya orden och att använda dem när de frågar och svarar vad de tycker om att laga eller baka, och säger ord för ingredienser.

Förmågor att utveckla: 

 - Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

 -  Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll:

Se nedan

Kunskapskrav: 

Eleven kan förstå det mest väsentliga i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. 

Undervisning/ arbetssätt: 

 - Vi använder digitala boken ”Dad’s Jacket” för att läsa en enkel berättande text.

 - Vi använder digitala läroboken med inspelade ord och texter för att lära oss nya ord och fraser och träna på uttalet.

 - Vi gör olika hörövningar som finns till läroboken.

 - Vi gör skriftliga övningar som finns till läroboken samt extraövningar.

 - Vi ser på barnprogram på engelska med och utan svensk text (The Game avs. ”Food”, Pick a Color, avs. ”Cooking”.

 - Vår lärare pratar mer och mer engelska på engelskalektionerna och vi frågar om det är något vi inte förstår.

 - Vi lär oss nya ord: chicken, rice, carrots, hot dog, apple pie, meatballs, potatoes, sandwich, pasta, steak, fish, soup.

 - Vi lär oss grammatik: am-are-is, I am, You are, He is, She is.

 - Vi tränar på nya ord genom att spela ”ballonsspelet”, ”Flash cards”, ”Bingo”, ”Roll the dice”.

 - Vi tränar på nya ord och fraser genom att sjunga sånger ”Today is Monday” och ”Give me food”.

 - Vi gör muntliga övningar och lekar för att bli säkrare på att prata engelska.

 - Vi översätter skolans matsedlar till engelska.

- Vi dramatiserar små sketcher.

 - Vi pratar engelska i lämpliga vardagssituationer.

- Vi delar med oss av tips och idéer när det gäller att träna engelska.

Elevens delaktighet/ inflyttande:

 - Du får vara med och bestämma vilken film vi ska titta på.

 - Du gör din egen meny till ”restaurangen”.


Läroplanskopplingar

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Intressen, personer och platser.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Enkla presentationer.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter