Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Nya Matematik Prima 1B VT 2021

Högalidsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Vi kommer att utgå från Prima matematik 1B. I Grundbok 1B arbetar eleverna vidare med talen 1 till 100. Först räknar eleverna addition och subtraktion 0-20 för att utöka till 0-100. Tallinjen, lägesord, tvådimensionella objekt, mönster och programmering, volym, problemlösning, tabeller och diagram samt klockan integreras på ett fantasifullt sätt i bokens teman.

Lärandemål:

Vilka kunskaper och färdigheter hoppas vi kunna lära oss?
 • naturliga tal 0-10
 • att markera tal på tallinjen
 • fler, färre och lika många
 • att räkna addition och subtraktion
 • sambandet mellan addition och subtraktion
 • olika räknestrategier
 • jämna och udda tal
 • tiobassystemet ental och tiotal, växla tio
 • talområdet 0-100
 • räkna med pengar 0-20
 • lösa textuppgifter
 • tvådimensionella geometriska objekt
 • volym, liter och deciliter
 • längd, meter och centimeter
 • klockan, analog: hel- och halvtimme
 • talmönster
 • enkla tabeller och diagram
 • matematiska begrepp
 • enkel problemlösning
 • mönster och programmering (blockprogrammering i ScratchJr)

Undervisning:

På vilket sätt kommer vi att arbeta på lektionerna?

 • Genomgångar på tavlan
 • Diskutera och resonera matematik
 • Arbeta laborativt
 • Färdighetsträna i boken och genom spel/lekar
 • Olika matematikfilmer t.ex "Livet i Mattelandet"
 • Datalogiskt tänkande d.v.s skapa mönster och följa enkla stegvisa instruktioner

Bedömning:

Hur kommer läraren se vad du har lärt dig?

I det dagliga arbetet genom aktivt deltagande på lektionerna både enskilt och i grupp.                                                                                 Efter varje arbetsområde genomförs en diagnos.

 

Länktips:

Här kan du hitta information om detta arbetsområde:

Elevspel är en sida med olika spel i alla möjliga olika skolämnen. Välj vilket ämne du vill träna på och sätt igång. Man kan bli medlem och då spara sina kunskapspoäng och medaljer men det går lika bra att spela utan att vara medlem.                       www.elevspel.se

nomp.se finns både på nätet och som app. Här övar man färdighetsträning som man behöver bli snabbare och säkrare på.            www.nomp.se


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematik Prima 1B
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback