Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Religion åk 7

Rålambshovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Religion åk 7. V. 7-11

 

Gamla testamentets värld 
Lokal pedagogisk planering i religion för åk 7

 

 

 

Vi kommer under cirka fyra veckor att läsa om gamla testamentet och bekanta oss med de berättelser, myter och symboler som finns där. Ni kommer att få diskutera mycket men även göra ett stort inlämningsarbete.

 

 

 

 

Målet för arbetsområdet är att utveckla förmågan att:

 

Ø  Beskriva centrala tankegångar och urkunder inom kristendom och judendom

 

Ø  Resonera kring moraliska frågeställningar och värderingar

 

 

 

 

 

Undervisning

 

Genomgångar
filmer
diskussioner
Skrivuppgifter

 

 

 

Bedömning

 

Underlag för bedömning är muntliga diskussioner och inlämningsarbetet. Vi bedömer hur väl du har beskrivit berättelser och myter från gamla testamentet samt din förmåga att analysera betydelsen av dessa. Se bedömningsmatrisen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamla testamentets värld
Bedömningsmatris i religionskunskap för åk 7

 

 

 

Ur kunskapskraven för årskurs 9 kan man läsa följande för betyget E:

 

”Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar detta genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.”

 

Målet med det här området är att:

 

-          Kunna återberätta några av de myter och berättelser som ingår i gamla testamentet.

 

-          Kunna resonera kring den betydelse som några av dessa berättelser har


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback