Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Religionskunskap

·

Årskurs:

4

Kristendom år 4

Slestadsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Under några veckor ska vi lära oss om de grundläggande dragen i religionen kristendom. Du kommer att lära dig några av de begrepp som förekommer inom kristendomen, några högtider, några ceremonier samt lite om kristendomens grundare och dess historia.

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

  • redogöra för kristna ceremonier (dop, konfirmation, bröllop, begravning).
  • redogöra för några kristna högtider och varför de firas.
  • redogöra för några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen.
  • känna till några olika inriktningar inom den kristna kyrkan

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att utgå från läroboken "Utkik RE" där vi läser texter och diskuterar innehållet. Vi kommer också arbeta med att sammanfatta texten i läroboken.

Du kommer att få lyssna och lära dig av gemensamma genomgångar och även ta del av kamraters tankar och åsikter. Vi ser filmer och arbetar med skriftliga uppgifter.

Visa vad du lärt dig

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång. Jag kommer att bedöma din förmåga att delta i gemensamma diskussioner. Dessutom får du en eller flera skriftliga uppgifter där du visar din kunskap inom området.


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Begreppen religion och livsåskådning.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.

Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback