Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4

Skridskor och längdskidor

Bergviksskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Vi ska åka skridskor och skidor i vår närmiljö. Vi ska också träna på vad vi ska göra om vi hamnar i en nödsituation på isen.

Mål

Vi ska lära oss:

 • hur vi förebygger skador i samband med aktiviteterna.
 • bli bättre och säkrare i skidåkning och skridskoåkning.
 • några lekar och aktiviteter som vi kan göra på isen och i skidspåret.
 • hantera nödsituationer på isen med hjälpredskap.

Undervisning

I undervisningen ska vi:

 • värma upp.
 • åka efter egen förmåga och träna på att bli bättre och säkrare i åkningen.
 • leka lekar på isen och i skidspåret.
 • träna på att ta oss upp ur en låtsasvak med hjälp av isdubbar och andra hjälpredskap.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • samtala om hur vi förebygger skador.
 • delta i lekar och aktiviteter på isen och i skidspåret.
 • samtala om vilka mentala och fysiska effekter aktiviteterna ger.
 • hantera nödsituationer på isen med hjälpredskap.

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback