Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

The magic door!

Nyhedsskolan, Rättvik · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Vi tränar vår skriftliga förmåga av "The magic door", översatt av Emelie Gunnstedt. En undervisningsplanering som inspirerade av Josef Sahlins (2011) “Den magiska dörren”.

Det här ska du lära dig:

 

Du ska få träna på din skriftliga förmåga, där du ska kunna:

- beskriva personer

- skriva ett brev

- beskriva känslor

- beskriva omgivningar

- skriva dialoger

Det här kommer vi att göra:

 

Vi kommer att följa undervisningsupplägget ”The magic door”. Vi kommer skriva sammanlagt tio texter.

Vi kommer också träna på ord från ordlista av varje avsnitt så att vi öka vårt ordförråd i engelska.

Vi kommer att lära oss skrivstrategier, till exempel att formulera inledning och avslutning, göra styckeindelning, variera meningslängden, undvika talspråk och upprepningar.

Vi kommer att bearbeta våra texter utifrån lärares återkopplingar.

Det här ska vi bedöma:

Hur du kan följa instruktioner och utföra ditt skriftliga arbete.

Att du kan beskriva med adjektiv och adverb på engelska för att berika dina texter.

Hur du kan bearbeta dina texter utifrån lärares återkopplingar.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen
The magic door
Uppgifter
magic door
Lämnat in boken
Lämnat in boken