Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

5

Energi – Energikällor – Magnetism.

Nybohovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 13 februari 2021

Kan energi ta slut? - Var finns energi? - Hur har energi kommit in i ett äpple? - Varför krävs det mycket energi för att få maten på tallriken? - Hur ser framtidens energikällor ut? Vad menas med strömavbrott? - Hur påverkar växthuseffekten vår miljö? - Dessa och många andra frågor kommer vi att behandla i detta avsnitt.

Centralt innehåll

§  Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

§  Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

§  Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

 

Energi

När du arbetat med "Energi" ska du kunna:

§  ge exempel på vad vi behöver energi till.

§  förstå vad energiprincipen innebär.

§  ge exempel på energikällor.

§  veta skillnad på förnybar och icke förnybar energi

§  veta vad växthuseffekten innebär.

§

 

Arbetssätt

 Vi kommer att arbeta på följande sätt:

§  Läroboken "Koll på No" avsnittet "Energi".

§  Arbetsblad ” Energi och Energiformer samt Framtidens energikällor

§  Film från SLI

§  Undersökningar med dokumentation kring energianvändandet i vår vardag.

§  Diskutera i helklass för att ta del av varandras tankar, idéer och kunskaper.

§  Prov med frågor om det vi har lärt oss.

 

 

Begrepp

energikälla, energiprincipen, fossila bränslen, förnybar energi, icke förnybar energi, kemisk energi, rörelseenergi, solceller, solfångare, transport, turbin, värmeenergi, växthuseffekt, vindkraftverk, sluten krets, strömavbrott

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor genom kontrollera:

§  hur du kan följa muntliga och skriftliga instruktioner och utföra övningarna/uppgifterna

§  delaktigheten i undersökningarna

§  hur aktiv du är vid gemensamma diskussioner och gruppövningar

§  dina resultat på provet

 

V. 7

Film SLI. De fyra elementen - De fyra elementen,

s.68 – 71 Vad är energi.

s. 26 - 27 Förbränning och energi i kroppen.

 

V. 8

s 72–73 Vad behöver vi energi till.

Film SLI De fyra elementen - Energi i jorden.

s.78 - 79 Energikällor.

ARB Energi och Energiformer.

 

V. 10

Film SLI. De fyra elementen - Energi i luft.

s. 80 - 81 Människans påverkan

Plussida Vedeldning.

Film SLI. De fyra elementen - Energi eld

 

V. 11

ARB Framtidens energikällor

Film SLI. De fyra elementen - Energi i vatten.

s. 74 - 75 Elektricitet

Film SLI. Elektricitet

s. 76 – 77 Magnetism

 

V.12

Repetition

Prov

Utvärdering


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter