Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Biologi, Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Ljus

Stugsunds skola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 13 februari 2021

Du kommer att få lära dig om ljus och vilka egenskaper ljus har. Du kommer även att lära dig om hur ögat fungerar och hur det kan uppfatta ljus.

Arbetssätt och bedömning

Mål

Målet med temat är att:

 • kunna genomföra enkla experiment

 • kunna dokumentera dina experiment

 • kunna förklara vad ljus är och vilka egenskaper ljus har

 • kunna förklara hur ögat fungerar och hur det kan uppfatta ljus

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • titta på filmer
 • läsa faktatexter
 • genomföra enkla experiment
 • dokumentera experiment och skriva enkla laborationsrapporter
 • ha gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta självständigt.  
 • arbeta på studi.se
 • arbeta med Gleerups

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • genomföra experiment på ett säkert sätt
 • dokumentera dina experiment i form av labbrapporter
 • vara aktiv i diskussioner och resonemang.
 • förklara begrepp och teorier

I slutet av temat får du möjlighet att visa dina förmågor vid ett skriftligt prov.


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Matris för Tema ljus
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback