Skolbanken Logo
Skolbanken

Återvinning/Källsortering

Anpassad grundskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 13 februari 2021

Vi ska jobba om Återvinning/Källsortering och du kommer att få lära dig om hur och varför vi ska sortera sopor.

              

SYFTE

För att väcka intresse och skapa förståelse för hur vi människor, djur, natur och samhället påverkar varandra. Att skapa förståelse för hur viktigt det är att källsortera sopor och panta flaskor/burkar, för att inte skapa stora sopberg och slösa med våra resurser.

METOD

Vi börjar med att prata med barnen om vad de tror händer med de sopor som vi slänger i soptunnan. Kan vi göra något för att minska sopberget? Vet något av barnen vad källsortering är? Är det något av barnen som är med och källsorterar hemma? Hur kan vi göra på skolan med våra sopor?

 

  • Vi uppmärksammar barnen på de olika materialen, papper, plast, metall och glas, samt batterier och pant. De får sedan vara med och sortera sopor och får då tillfälle att lära sig vilken behållare de olika materialen ska ligga i.

  • Vi kommer att gå med barnen till närmsta Återvinningsstation och sortera soporna.  

  • Vi kommer att lära oss hur man kan skapa nytt av skräp

  • Vi kommer att ta reda på vad som händer med flaskor när man pantar

 

 Bedömning/utvärdering

 

-Du kommer att visa vad du har lärt dig genom att delta i arbetspass och aktiviteter kopplade till tema Återvinning och källsortering. Vi ska under en tid sköta sopsorteringen på skolan. Du får aktivt delta i att sortera sopor och gå till återvinningscentralen.


Läroplanskopplingar

Källsortering och återvinning av vardagliga föremål. Kompostering av organiskt material.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel källsortering.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter