Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Matematik v.6-8

Stamgärde Skola, Åre · Senast uppdaterad: 13 februari 2021

Analog och digital klocka

  1. Förväntat resultat

 

När vi är färdiga med arbetsområdet förväntas eleven kunna: 

  • Läsa av hela den analoga klockan.

  • Läsa av hela den digitala klockan. 

  • Skriva digital tid.

  • Använda tidsuppfattning i vardagen. 

  • Läsa av enkla tidtabeller.  

 

  1. Undervisning

Vi har gemensamma genomgångar där vi går igenom olika typer av uppgifter, repeterar, förtydligar och löser uppgifter tillsammans på tavlan. Eleverna arbetar sedan i matteboken. Till varje avsnitt finns fyra sidor. Alla elever arbetar med de två första sidorna. Därefter fortsätter eleverna på följande två sidor som heter öva- och pröva. På öva-sidan fortsätter man att öva på samma sak och på pröva-sidan får eleverna lite mer utmaning. Eleverna arbetar även med olika mattehäften, problemlösningsuppgifter och tränar klockan på Skolplus på Chromebooks. Eleverna arbetar ibland enskilt och ibland i par eller i grupp för att träna på att sätta ord på hur de löser olika uppgifter. Vi tittar även på Tidsakuten på Urplay och digitala genomgångar som hör till matteboken. 

  1. Examinationsuppgifter/bedömning

Vi bedömer eleverna löpande under lektionerna och i slutet av arbetsområdet gör eleverna en diagnos.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback