Skolbanken Logo
Skolbanken

HISTORIA 1611-1718

Forssaängskolan F-6, Borlänge · Senast uppdaterad: 13 februari 2021

Vi kommer att göra en resa i tiden genom göra olika nedslag i historien där vi bl.a kommer att titta på människors levnadsvillkor och olika historiska händelser som påverkat utvecklingen.

 Syfte 

Undervisning i de samhällsorienterande ämnena ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om historiska sammanhang om hur människor skapat och förändrat samhällen och kulturer. På så sätt ska eleverna ges möjligheter att utveckla sitt historiemedvetande och få perspektiv på det förflutna, nutiden och framtiden.

 

HISTORIA - Detta ska vi göra!

Du ska kunna själv eller med stöd:

 • Ge exempel på historiska händelser och delta i samtal och resonemang.
 • Ge exempel på några historiska personer och delta i samtal och resonemang .
 • Ge exempel på skillnader hur människor hade det förr och nu.
 • Ge exempel på ord och begrepp som hör till ämnet

 

Arbetssätt och undervisning:

 • Titta på bilder/bildspel
 • Se filmer
 • Samtala och reflektera
 • Läsa texter och svara på frågor
 • Prata i grupper

Dina förmågor visar du genom att:

 • Förmågan att reflektera tränar du när du bearbetar dina tankar kring temat.
 • När du jämför olika förutsättningar, jämför likheter och skillnader.
 • När du väljer och värderar information.
 • redovisar och genomför dina uppgifter.

 

 • Din kommunikativa förmåga tränar du när du aktivt deltar i arbetet. Du ställer frågor och lyssnar på läraren och kamrater och deltar i samtal om ämnet.
 • när du uttrycker dina tankar.

 • När du använder/ lär dig nya ämnesspecifika ord begrepp och symboler.

 

 • Din Sociala förmåga tränar du genom att arbeta i grupp.

 

 • Din kognitiva förmåga tränar du genom att använda flera sinnen när du arbetar praktiskt.

 

 

 


Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Forntiden och hur den kan iakttas i vår tid genom spår i naturen. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under forntiden.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Några kristna högtider och några av de vanligaste psalmerna.

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.

Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.

Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter