Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Engelska- Champ 6-VT 21

Svensgårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 26 maj 2023

Vi arbetar med läromedlet, Champ 6, som hjälper dig att utveckla din engelska ännu mer. Du ska få läsa, skriva, prata och lyssna med nya övningar.

 

Planering av chapter 4-6 i Champ 6. Vi läser och lyssnar gemensamt i skolan på texterna i textbook. 

Eleverna arbetar med de olika övningarna enskilt, i par eller i grupp. 

Chapter 4A Dangerous snow (The pluperfect tense)

Chapter 4B  She was lucky? (The pluperfect tense)

Chapter 5A  Harvey  (who/which)

Chapter 5B The kiss of life  (who/which)

Chapter 6A  Colourful India (there is/there are)

Chapter 6B  The story of Lord Ganesh (REVISION of chapters 4-6)

 Bedömning av kunskaper efter de 4 första kapitlen!

 

Här kommer några exempel hur vi tränar de olika förmågorna med hjälp av Champ:

Att lyssna:
 • titta på texten (rubriken, bilder, layout)
 • försöka uppfatta eller söka viktig information
 • ta hjälp av det du förstår och ignorera det du inte förstår
 • sammanfatta med frågorna Vilka? Var? Vad? När? Varför?
Att läsa:
 • titta på texten (rubriker, bilder, bildtexter mm.)
 • försöka uppfatta och hitta den röda tråden
 • ta hjälp av sammanhanget
 • dra slutsatser
Att tala:
 • säga efter
 • svara på frågor
 • visa ( använda kroppspråk, rita....)
 • beskriva/förklara ord
Att skriva:
 • skriva av
 • svara på frågor genom att använda frågans ord
 • använda en synonym
 • använda hjälpmedel (ordlista, översättningstjänst) Genom att följa hur du deltar i lektionsarbetet och hur du kan genomföra de olika uppgifterna kommer jag att bedöma din förmåga att:
 • förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
 • förstå enkel, tydligt talad engelska i lugnt tempo
 • på ett enkelt och begripligt sätt kunna skriva fraser och meningar
 • muntlig kunna formulera dig med ord och fraser
 • använda dig av strategier för att förstå eller uttrycka dig

Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Matriser i planeringen
Engelska åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback