Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Leklust

Linneans förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

I barnens vardag möter de matematik överallt: mönster, färger, former, antal och lägesord. Vi vill att barnen ska upptäcka matematiken som finns runt om oss i vår vardag.

Barkgrund

Vi har uppmärksammat att barnen visat intresse av siffror, räkning och tid

Mål och syfte

Syftet med vårt matematikarbete är att väcka en nyfikenhet kring matematik. Vi vill sätta ord på vardagliga handlingar som innefattar matematik samtidigt som vi också har planerade aktiviteter tillsammans med barnen.

 

Vi vill lägga grunden för ett matematiskt tänkande och arbetar mot dessa mål från läroplanen

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö 18
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
 • Lpfö 18
  Arbetslaget ska utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik

 

Metod/ Genomförande

Vi arbetar med matematik både i den vardagliga verksamheten, i den fria leken samt i planerade aktiviteter. Att barnen får en känsla för färger, former, likheter/olikheter, antal, sortering och klassificering. Vi pedagoger sätter på oss våra "matematikglasögon" och ser vad det är barnen intresserar sig för, vad det är som fångar dem. Vi lyfter fram matematiska begrepp och sätter ord på det som barnen utför. Vi kommer även att använda oss av boken "Matematik ute" då reflektionen kring barnens matematiska intresse upptäcktes under en utflykt till skogen känner vi vill arbeta vidare kring matematik i naturen.

Dokumentation

Barnens lärande och utveckling dokumenteras med fotografier och anteckningar. Detta material använder vi sedan i den fortsatta planeringen. I Unikum dokumenteras barnens utveckling och lärande, vi visar vårdnadshavare genom blogg- och enskild lärlogg


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback