Skolbanken Logo
Skolbanken

Dinosaurieprojekt

066111 Förskolan Hagelstavägen 24, Stockholm Bromma · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Bakgrund Vårt dinosaurieprojekt fick sin början när ett barn under en samling berättade och hade med sig foton från sitt besök på Tom Tits utomhusutställning av dinosaurier i Södertälje under sin sommarsemester. Det visade sig att flera av kompisarna hade erfarenheter av liknande utställningsbesök och flertalet delade ett stort intresse för dessa urtida djur, vilket smittade av sig på kompisarna.

Syfte

Barnen får möjlighet att erövra nya kunskaper om dinosaurier. Vi ser barnens intresse för dessa urtida djur som en språngbräda till nya kunskaper inom olika områden i Förskolans Läroplan (Lpfö 18) – naturvetenskap, matematik, språk, teknik, skapande m.m. Vi vill även genom projektet skapa gruppkänsla och samtidigt visa för barnen att deras kunskaper om dinosaurier är viktiga. 

 

Metod

 

Barnen delar med sig av det de redan vet om dinosaurier och vi följer deras frågeställningar för att utmana dem där deras fokus är för tillfället. 

 

Vi letar fakta tillsammans med barnen på Internet och i litteratur.

 

Vi ser på faktafilmer från bland annat URplay, SVT/Barnkanalen och Naturhistoriska Riksmuseet om hur dinosaurierna kläcktes ur ägg, hur de levde och vad de åt.

 

Vi sjunger olika dinosauriesånger som vi letar upp på Internet.

 

Barnen bygger ett dinosaurielandskap av olika material och i varierande tekniker till våra leksaksdinosaurier utifrån sina tankar och idéer - en spännande lek- och lärmiljö.

 

Projektet kopplas till vårt tema Kropp och Hälsa genom att jämföra dinosaurierna med människor vad gäller exempelvis biologi, storlek, kroppsdelar, fartresurser samt levnads- och kostvanor (köttätare - växtätare).

 

Dokumentation

 

Vi dokumenterar barnens lärande genom observation, fotografering och reflektion. 

 

Dokumentation läggs upp på Skolplattformen.

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback