Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Ängens Projektavstämning 2021

Test Farsta Fagersjö, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Vilka djur bor i Sveriges skogar?

 

Avstämning av projektet.

 

Vi har under några månader arbetat med ”vilka djur bor i Sveriges skogar”. Barnens intresse för olika djur genomsyrar hela verksamheten. Vi ser och hör hur barnen pratar med varandra och leker olika rollekar under dagen med hjälp av olika djuren vi har på hemvisten.

 

Bakgrund  till projektet. (Innehåll)

 

Vi vill undervisa och uppmärksamma barnen på vilka djur som faktiskt bor i vårt avlånga land. Många av barnen har ett stort intresse av olika djur, men de djur som barnen kan är oftast safaridjur exempelvis, lejon, tigrar, krokodiler med mera. När vi frågade barnen om vilka djur som faktiskt bor i Sverige skogar svarade de dem tidigare nämnda djuren, eftersom barnen skådat lejon och tigrar på Kolmården.

 

Syftet
Syftet med vårt projektarbete påbörjades när vi frågade barnen om vilka djur som faktiskt bor i Sverige skogar och barnen svarade tidigare nämnda djuren. Barnen hade skådat lejon och tigrar på Kolmården. Många av barnen hade dessutom aldrig hört talas om svenska djuren och förknippade skogens djur med bondgårdsdjuren.

 

Projektfråga

 

Vilka djur bor i Sveriges skogar

 

Planering av projekt (metod)

 

Varje djur arbetar vi med i ca 2 veckor. Vi har forskat och läst olika faktaböcker via Ugglo, sökt på internet, skapat med hjälp av olika estetiska uttrycksformer exempelvis målat. Vi har också skapat karaktärer från ”Guldlock och de 3 börjarna” som vi målade och klistrade fast på glasspinnar. Vi har skapat med hjälp av vår kropp när vi skapade älgen. Vi har även använt oss av digitala verktyg och bland annat projicera djur på väggen, och googel3D.

 

 

 

Vi har under höstterminen 2020 arbetat med

 

·         Björnen

 

·         Älgen·  

 

Dokumentation av detta finns utanför Ängens hemvist. 

 

Första djuret för året 2021 är

 

·         Talgoxen 

 

Varje undervisningstillfälle delar vi in barnen i 4 grupper för att lärandet ska vara lustfyllt och att alla barn ska kunna komma till tals. Vi delar in oss i våra 4 rum vi har på hemvisten för att skapa en lugn miljö där barnen ska få en introduktion av vår nästa uppgift/djur vi ska utforska.

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback