Skolbanken Logo
Skolbanken

Europa Grundsärskolan (geografi) - åk 5 VT 2021

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 15 februari 2021

Hur ser Europas natur ut? Varför bor det folk just där? Detta och mycket mer kommer vi att lära oss om när vi läser om Europa. Dags att packa väskan, ta fram kartboken för nu åker vi...

Tidsperiod

v. 2 - v. 7 VT 2021 (6 veckor)

 

Konkretisering av mål - så här gör vi

Vi repeterar hur kartor är uppbyggda och hur man ska tolka dem samt repeterar väderstrecken.

Vi tränar på Europas namngeografi, några länder, några huvudstäder och städer några hav samt några öar genom att använda bildstöd och använda olika webbsidor samt boken Europa från Skolcopy .

Vi tittar också på var Europas befolkning främst är bosatt och resonenerar kring varför det är så. 

När vi gör collage gruppvis om länder bl a faktatexter, faktarutor, kartor och bilder tränar vi på att använda olika geografiska begrepp samt beskriver lägen på och jämför storleken mellan olika länder, städer, floder etc.  

 

Bedömning och redovisning - så här ska du visa vad du kan

Du visar att du förstår hur en karta är uppbyggd samt kan ange de olika väderstrecken på ett läxförhör som vi kommer att ha på kartkunskap.

Du visar att du kan namnge  några länder, några huvudstäder och städer, några sjöar, floder och hav samt några öar och berg på ett prov som vi kommer att ha på Europas namngeografi.

Du visar att du kan använda olika geografiska begrepp genom att använda dessa i din redovisning om de länder som du läst om Redovisningen ska anpassas så att de yngre eleverna som ska lyssna förstår.

Du visar att du kan skriva en faktatext med hjälp av bildstöd genom att söka information i såväl böcker som via internet och väljer dessutom bilder som passar till dina texter.  I dina faktatexter skriver du med egna ord samt ämnesspecifika dvs ord som tillhör arbetsområdet.

 

Övergripande begrepp

plats, landskap, samspel,  karta, lokalt,  väderstreck, 


Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.

Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Metoder för att söka information från olika källor såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att orientera sig och för att visa på någon plats och något land med betydelse för eleven.

Matriser i planeringen
Europa - åk 5 VT 2021
Uppgifter
Koll på Europa s. 22-27
Koll på Europa s. 22-27

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback