Skolbanken Logo
Skolbanken

Outdoor teaching / Utomhuspedagogik

IPS Guldheden, The International Preschool AB · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Teaching outdoors should reflect the same type of teaching we do inside. Having activities with a clear purpose and plan will help the children develop social, cognitive and motoric skills outside also. This spring we will have different activities to support said skills. Utomhuspedagogik ska ge samma lärandemöjligheter som inomhuspedagogik. Genom att ha planerade aktiviteter med ett syfte kan barnen utveckla sina sociala, kognitiva och motoriska färdigheter även utomhus. Den kommande våren kommer vi genomföra olika aktiviteter för att främja dessa färdigheter.

- Ice project: We have compared and performed experiments with water, to see what happens when we put water in containers and leave it outside and inside the freezer respectively. After the experiment suceeded or failed, we discussed with the children why or why not the water froze. We will continue this project throughout the spring to explore the three phases of water (solid, liquid, gas) and see what can effect the phases.
 
- Nature bingo: Take the children out on a walk in the forrest or in the nearby neighbourhood and have a nature bingo (Find something that starts with the letter V, something soft, something hard, something black etc) 
 
- Bamse's adventure: We will help Bamse on his adventure (see separate planning) by looking for his missing letters on a letter hunt. These letters will be put in a trail close to the school, where we will go look for them. 
 
- "Which noise lasts longer?" (p. 38 in the "Utomhuspedagogik"-book): Once again, taking the children on a walk/outing and find nature material, such as rocks and sticks and dividing the children into teams. We will have a discussion before the activity to share thoughts about which material they think we can hear longer. The first team will then beat their rocks together and slowly move away from the group and see when the other team can no longer hear the rocks. Then the second team will do the same thing with the sticks.
 
/
 
- Isprojekt: Vi startade ett projekt där vi jämförde och undersökte experiment med vatten, för att se vad som händer när vi fyller former med vatten och lämnar utomhus och i frysen. Efter att vi lyckades och/eller misslyckades diskuterade vi varför eller varför inte vattnet frös. Vi kommer fortsätta med detta projektet under våren för att utforska vattnets tre faser (fast, flytande, gas) och se vad som kan påverka dessa faser.
 
- Naturbingo: Vi tar med barnen på en promenad till skogen eller i närområdet för att spela naturbingo (Exv. Hitta något på bokstaven v, något mjukt, något hårt, något svart osv)
 
- Bamses resa: Vi kommer att hjälpa Bamse längs hans äventyr (se separat planering) genom att leta efter bokstäverna han söker efter (gå på bokstavsjakt). Vi följer en slinga nära skolan för att hitta bokstäverna.
 
- "Vilka hörs bäst" (s. 38 i "Utomhuspedagogik"-boken): Vi tar återigen med barnen på en promenad/utflykt och hittar naturmaterial, såsom stenar eller pinnar och delar sedan in barnen i lag. Innan vi börjar så diskuterar vi med barnen vilket material de tror kommer höras bäst och längst. Sedan får det första laget slå sina stenar mot varandra och långsamt röra sig längre ifrån gruppen tills det andra laget inte längre kan höra stenarna. Då är det det andra lagets tur att göra samma sak fast med pinnar. 
 
 

Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback