Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Tidningsartiklar och insändare

Villaskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 15 februari 2021

Vi ska med hjälp av dagstidningar arbeta med läsförståelse, att skriva olika texttyper.

Vi kommer att utgå i från Kristianstadsbladet och andra medier.

Målet är att vi ska:

-öva läsförståelse och ordkunskap med hjälp av olika artiklar

-kunna skriva återberättande och argumenterande texter

 

Vi kommer att:

-arbeta med Kristianstadsbladet och andra nyhetsartiklar.

-titta på hur tidningen är uppbyggd, hur olika nyheter rapporteras. Syfte, avsändare, mottagare. 

-titta på filmer, öva på olika texttyper, skriva egna artiklar och insändare. 

 

Du kommer att bli bedömd på:

-kunskaper du visar genom delaktighet på lektionerna

-läsförståelse av någon artikel

-din återberättande text

-din argumenterande text

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Matriser i planeringen
Tidningen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback