Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska, Bild

·

Årskurs:

F

Stannfåglar

Musiklådan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 februari 2021

Fåglarna som inte flyttar när vintern kommer. Arbetsområde om några fåglar som stannar kvar i Sverige under vintern.

SYFTE:

Du kommer att få kunskap om olika fågelarter - kännetecken, läten, föda. 

Du kommer att få kunskap om vilka fåglar som stannar i Sverige när vintern kommer. 

Du kommer att få kunskap om vad de fåglar som stannar över vintern behöver för att överleva.

ARBETSSÄTT :

Genom att:

- Läsa lättlästa faktatexter.

- Titta på film om fåglar Skrutts fågelbok: Små fåglar | UR Play

"Blomsterlandets mata fåglar" Mata fåglar med Blomsterlandet - YouTube

 Vi pratar om hur vi kan hjälpa de fåglar som stannar och hänger ut mat i trädet utanför vårt fönster.

- Lyssnar på fågelläten

- Gå ut i närområdet och observera fågellivet

- Eleverna gör ett fågelbord och ritar och sätter dit de fåglar vi har i närområdet.

- Vi arbetar med en fågel i taget och tittar på dess egenskaper. Fåglarna vi kommer att arbeta lite extra med är, talgoxen, gråsparven och domherren. 

SPRÅKLIG STÖTTNING:

Vi gör en ordbank med ord och begrepp om fåglar

Utseende/kännetecken

Föda

Flyttfågel/stannfågel

Läte

 

 

 


Läroplanskopplingar

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Fågelbord
Fåglarna

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback