Skolbanken Logo
Skolbanken

Digitala verktyg: Green screen - Nasse hittar en stol

Hagåkers fsk/Bosgårdens ped. enhet, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 15 februari 2021

Vi arbetar med digitala verktyg och använder green screen.

Varför: Hur kommer det sig att vi valt detta mål och innehåll?

Vi vill att barnen ska få möjlighet att upptäcka, utforska och väcka nyfikenhet kring digitalisering då det är en aktuell del i dagens samhällsutveckling. Vi vill stimulera och utmana barnens intresse för teknik på ett lustfyllt och roligt sätt genom att arbeta med Green screen. Förutom det konkreta användandet av digitala verktyg så möjliggörs bland annat även lärande för språkutveckling, fantasi och föreställningsförmåga i denna aktivitet. 

Vad: Vad undervisar vi om?

Användningen och utforskandet av digitala verktyg; att väcka nyfikenhet och utökad förståelse kring processen att använda en app som möjliggör att barnen själva blir en del av en musikvideo/saga som vi sedan kommer att titta på tillsammans. 

Hur? Hur ska undervisningen gå till? Hur använder vi temasagan?

Vi kommer att använda oss av en Green Screen-app på en iPad. Barnen kommer att bli del av processen då de själva kommer att få stå framför kameran (även bakom för att titta) och bli en del av klipp från boken ”Nasse hittar en stol”. Då Nasse är vår temafigur vill vi att barnen på ett roligt och spännande sätt ska integreras i sagan. Rekvisita kommer att vara en stol, som kommer vara framställd på roliga sätt som barnen får undersöka framför kameran. Då boken innehåller väldigt mycket text och tar lång tid att läsa, förenklar vi innehållet och väljer ut bilder från boken som sammansätts med låten ”Nasse hittar en stol”, som även var en del av teaterföreställningen barnen fick se i höstas. 
När alla barn erbjudits att vara med i projektet så kommer musiksagan klippas ihop och bli en grund för många spännande samtal och frågeställningar när vi sedan tittar på den, om och om igen!

För vem? Hur ska det dokumenteras?

Vi dokumenterar med foto, film och anteckningar. Vi synliggör arbetet i veckodokumentation (Humlenytt), lärloggar samt i lärmiljöerna på Humle för att barnen ska ges möjlighet att reflektera kring sitt lärande. I arbetslaget reflekterar vi och analyserar utifrån dokumentationen och utvecklar utifrån det nya undervisningsituationer för att utmana och stödja barnens lärande. 


Läroplanskopplingar

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

fantasi och föreställningsförmåga,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback