Skolbanken Logo
Skolbanken

Bröderna Lejonhjärta grundsärskola - åk 5 HT 2020

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 15 februari 2021

”Nu ska jag berätta om min bror. Min bror, Jonatan Lejonhjärta, honom vill jag berätta om. Det är nästan som en saga tycker jag, och lite, lite som en spökhistoria också, och ändå är alltihop sant. Fast det vet nog ingen mer än jag och Jonatan.” Så börjar berättelsen om Bröderna Lejonhjärta som vi nu under några veckor kommer att lyssna på och diskutera tillsammans.

Tidsperiod

v. 45-51- HT 2020

Konkretisering av mål

Vi tränar på att reflektera både muntligt och skriftligt samt läsa med öronen, olika läs- och hörförståelsestrategier samt samtala och diskutera i grupp där vi reflekterar utifrån bokens innehåll kopplat till våra egna erfarenheter.

Undervisning - så här gör vi

Vi kommer att lyssna på radioteatern Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren. Vi diskuterar boken utifrån perspektivet demokrati och diktatur samt andra etiska aspekter och arbetar med olika läs- och hörförståelsestrategier. Vidare försöker vi hitta enkla budskap i texten samt tränar vårt skrivande utifrån olika diskussionsfrågor och skrivuppgifter i loggbok t ex gestaltande beskrivningar, personbeskrivningar, textkopplingar, inferenser, skapa inre bilder, sammanfatta, förutspå, beskriva sin läsupplevelse, leta efter budskap i texten, etc. Avslutningsvis skriver vi med hjälp av bilder en fortsättning på berättelsen samt tittar tillsammans på filmatiseringen. 

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas

Du visar att du kan använda olika läs- och hörförståelsestrategier genom att reflektera,  och samtala genom olika diskussioner. Vidare visar du att du kan medverka till att skriva en berättande text genom att skriva en fortsättning på boken.

Redovisning - Du redovisar dina kunskaper genom att:

Du redovisar genom att tillsammans med pedagog skriva en fortsättning på boken samt  kommer med egna förslag på svar  utifrån  de frågor du .


Läroplanskopplingar

tala och samtala i olika sammanhang,

läsa, förstå och reflektera över olika texter,

bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.

Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.

Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.

Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.

Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.

Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.

Matriser i planeringen
Bröderna Lejonhjärta - åk 5 HT 2020
Uppgifter
Sammanfattning kapitel 1-8
Bokrecension Bröderna Lejonhjärta

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback