Skolbanken Logo
Skolbanken

Naturen runt förskolan

Kastellegården förskola, Kungälv · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Vi följer årstiderna, vinter till vår, genom att titta på djuren i vår närhet och vad som händer i vår natur t ex med hjälp av experiment och skapande.

 

 

Varför har vi valt detta innehåll?

Barnen är väldigt intresserade av djur och natur. Vi har valt djuren och naturen i vår närhet för att barnen ska kunna uppleva, förstå och värdesätta vår natur, 

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

Vi vill att barnen ska bli nyfikna och skapa ett intresse för naturen. Skapa aha-upplevelser. 

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Experiment och odling
Skrutts (UR play)

 

Uglo på läsplattan

Vi söker fakta tillsammans med barnen.

Skapande med olika tekniker och material

 

 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras?

 

Vi använder Unikum

 Vi hänger upp bilder i hallen och på samlingen  

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter