Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Muntlig engelska.

Trönningeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 15 februari 2021

Under våren lägger vi stort fokus på engelska att tala engelska. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv

Vad vi ska lära oss?

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att prata om, lyssna på och arbeta med följande;

Vi kommer att jobba med detta mellan v. 9-15 vt 2021

 

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En 4-6
  Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En 4-6
  Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En 4-6
  Tydligt talad engelska och texter från olika medier

 

Vi kommer att arbeta på följande sätt;

 • Vi kommer att göra olika typer av lekar med ord och meningar.
 • Ni kommer att få prata om er själva och vad ni tycker om att göra, bl.a. genom att förbereda er med tankekarta.
 • Vi kommer att arbeta med olika "prat-stationer" i grupper och gör olika muntliga övningar.
 • Vi kommer att arbeta med frågeord, såsom: why, how, who, were, wich etc. och träna oss på att använda dessa i olika sammanhang.
 • Vi kommer att lyssna på texter och se på korta filmer som vi sedan pratar om.

Vad som kommer att bedömas:

 • Jag kommer att bedöma hur du samtalar med, och inför andra, kring välbekanta ämnen. Detta  sker löpande under lektionerna.
 • Jag kommer bedöma om du kan använda strategier för att ta dig runt språkliga hinder av olika slag,

Hur du visar vad du kan:

 • Du visar att du kan detta genom att prata inför en klasskamrat, en liten grupp, klassen eller mig om olika välbekanta ämnen genom att använda ord, fraser och hela meningar på ett bra sätt.
 • Slutligen kommer du att tillsammans med någon/några kompisar spela in en podd som blir er redovisning. 

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i engelska 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback