Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Sannolikhet

Österslättsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 15 februari 2021

I det här arbetsområdet ska du bland annat ta reda på hur stor chansen är att slå två ettor med två tärningar.

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Centralt innehåll

 

Sannolikhet och statistik

  • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  • Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiska material.

Konkretisering

I detta avsnitt får eleven möjlighet att utveckla och fördjupa sina kunskaper om:

 

  • beräkna sannolikhet för en och flera händelser
  • skillnad mellan oberoende och beroende händelser
  • hur träddiagram ka användas för att på ett enkelt sätt visa händelser i flera steg
  • beräkna sannolikhet med hjälp av komplementhändelse
  •  kombinatorik
  • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
  • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlen

Undervisning och arbetssätt

I genomgångar, diskussioner och gruppuppgifter får eleverna arbeta med att utveckla och fördjupa sina kunskaper inom området.

Bedömning

Bedömning sker under lektionstid, vid skriftliga inlämningar, grupparbeten och prov. Under det här arbetsområdet förekommer både grupparbeten där din kommunikations- och resonemangsförmåga bedöms och skriftligt prov där din procedur-problemlösnings-, resonemangs- och begreppsförmåga bedöms


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback