Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

8

Litteraturhistoria åk 8 20/21

Österslättsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 21 april 2023

Du ska arbeta med renässansen, upplysningen och romantiken.

 

Pedagogisk planering Svenska / Svenska som andraspråk

Arbetsområde: Litteraturhistoria 

Åk 8 vt-23 (v.17-21)

 

SYFTE

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • Möta och få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

  • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

 

CENTRALT INNEHÅLL

Efter detta tema ska du kunna:

  • Se skillnad på några olika skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig från varandra.

  • Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

 

KONKRETISERING

  • Du ska lära dig om tidsepokerna renässansen, upplysningen och romantiken. 

  • Du ska få höra och få läsa utdrag från några av författarna. 

  • Arbetsområdet avslutas med ett prov.

 

UNDERVISNING/ARBETSSÄTT

Du kommer att få lyssna på genomgångar om de olika tidsepokerna och om författare som var verksamma då, samt om olika genrer. 

Du kommer att få läsa och få lyssna på utdrag från olika författares verk.

Du kommer att få arbeta ihop med klasskamrater där ni blir tilldelade en epok som sedan redovisas på något sätt som vi kommer överens om.

 

BEDÖMNING

Jag bedömer följande:

Hur ni arbetar i grupperna och hur det går för dig när det ska redovisas samt på provet.FÖLJANDE UTDRAG AV TEXTER SKA DU FÅ HÖRA AV CAMILLA ELLER LÄSA SJÄLV: (Om du är borta när Camilla högläser får du läsa den texten själv!)

 

TILL RENÄSSANSEN: Camilla läser Don Quijote och du själv läser Hamlet.

 

TILL UPPLYSNINGEN: Camilla läser Robinson Crusoe och du själv läser Gullivers resor.

 

TILL ROMANTIKEN: Camilla läser Den unge herr Werthers lidande och du själv läser Ivanhoe.  
  


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter