Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Fysik, Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Energikällor

Vreta kloster skola, Linköping · Senast uppdaterad: 15 februari 2021

Varifrån kommer den energi som vi behöver i våra hem? Hur går det till att omvandla naturresurser till elektricitet? Finns det energikällor som leder till minskade utsläpp av växthusgaser? Är vissa mer miljövänliga? Vilka ska vi satsa på i framtiden?

Vi fördjupar oss om olika energikällor och lär oss hur de fungerar och vad de heter. Vi lär oss vilka som är förnyelsebara och vilka som inte är det. Vi diskuterar och lär oss vilka som leder till utsläpp av växthusgaser och vilka som inte gör det. Viktiga begrepp att lära sig är förnyelsebara, fossila bränslen och växthusgaser. 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Energikällor
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter