Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

F

Läsa - sva

Ånestadsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 15 februari 2021

Vad ska du arbeta med?

  • läsa olika typer av texter
  • lära dig lässtrategier för att förstå en texts innehåll
  • visa din förståelse genom att sammanfatta texter
  • träna läshastighet och läsflyt
  • recensera texter samt beskriva din upplevelse av läsningen

Hur ska du arbeta och visa dina kunskaper?

Du kommer läsa olika typer av texter i helklass, mindre grupp samt enskilt. 
Du kommer bland annat få visa din förståelse genom lästester, skriva sammanfattningar och recensioner.


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Läsförståelse - gammalt nationellt prov
Läsförståelse (3texter)
Läsförståelse - nationellt prov

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback