Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Empati Vt 2021 Fjärilen

Förskolan Eken, Östhammar · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt. Under månaderna februari-april har vi fokus på området empati.

Avdelningens mål

Under hösten arbetade vi med det sociala och emotionella lärandet så nu repeterar vi många av de målen vad det gäller empati:

 • Konflikthantering.
 • Känna alla sina känslor- glad, ledsen, arg, rädd, förvånad, besviken, sur.
 • Att bekräfta barnens olika känslor och respektera dem
 • Lära sig hur man är en bra kompis
 • samt hur man ska behandla varandra och avdelningens saker.

 

Aktivitet

 • Vi kommer använda oss av litteratur, böcker och djur för att locka fram barnens empati på bästa sätt! Använda oss av mycket diskussioner och boksamtal. 
 • Repetera Bamses kompisburkar, känslokort samt samarbetsövningar.

 

När? Var? Hur? Varför?

Vi valt att jobba utifrån ett årshjul för att säkerställa att barnen får ta del av hela läroplanen under ett år. Vi fokuserar i vårt årshjul på barnens sociala och emotionella utveckling i början av en termin - augusti och september. Därför använder vi den kommunövergripande jämställdhetsplanering för tema empati för att repetera mycket av det vi gjorde i höstas. 

Arbetet med empati sker kontinuerligt och uppmärksammas tillsammans i den dagliga verksamheten. I de dagliga rutinsituationerna, samlingar och planerade aktiviteter. Genom lyhörda och närvarande pedagoger kan vi i de dagliga situationerna tillsammans med barnen identifiera känslor och reflektera över dem. Ge redskap att kunna identifiera och förstå olika känslor.

Analys, utvärdering och reflektion:

Reflektionsfrågorna används och besvaras i rutan för analys och reflektion nedan (inte här i planeringen).

Kopiera in frågorna nedan i analys och reflektionsrutan och besvara frågorna.

 • Varför blev det som det blev? 
 • Vad lärde jag mig?
 • Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
 • Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
 • Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
 • Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen.          

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback