Skolbanken Logo
Skolbanken

Syd v.7

Mörarps förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Mål: Vi fortsätter att skapa och tillverka vårt träd och börjar även på husen. Vårt mål kommande vecka är att det ska vara påbörjat och att vi tillsammans skapar en trivsam lärmiljö. 

Barnen ska ges möjlighet att uttrycka sig på olika sätt med olika skapande tekniker.

 

 

Syfte: Involvera barnen i våra lärmiljöer. Syftet är att de ska känna sig delaktiga och får en känsla av medbestämmande. Vi vill skapa en lärmiljö som är inbjudande för oss alla.

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin skapande förmåga för att kunna uttrycka, bearbeta, förstå och förmedla sina tankar.

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

  • vad gick bra,
  • mindre bra,
  • vad fångade barnen,
  • vad behöver vi förändra.
  • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

  • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
  • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter