Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4

Vad är religion?

Bagarmossens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Under vecka 3-11 ska vi arbeta med ämnet religion. Ni ska lära er om begreppen religion, etik, livsåskådning och moral. Ni ska även få lära er om samernas religion.

Arbetssätt:

I er undervisning kommer ni att arbeta med gemensam högläsning där vi fördjupar oss i begrepp och gör gemensamma tankekartor.

Egen läsning där ni även får svara på uppgifter som hör till texten.

Vi kommer även att ha muntliga diskussioner i helklass och i grupp där vi utgår ifrån moraliska och etiska dilemman. 

 

Bedömning:

Ni kommer att få en skrivuppgift. 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Begreppen religion och livsåskådning.

Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter