Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE02

Svenska 2: Skönlitterär analys av en litteraturhistoria (SA19)

Birgittaskolan gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Vi fortsätter att arbeta med de litteraturhistoriska epokerna och att lära oss hur vi kan se att skönlitteratur speglar de samtida samhälleliga förhållanden som rådde. Området behandlar de epoker vi inte arbetet med tidigare. Vi dyker ner lite extra i epoken modernismen, där vi analyserar noveller skrivna av Selma Lagerlöf. Momentet byggs upp av samtal kring de läsa novellerna och avslutas med en skriftligt analys av en av novellerna.

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter. Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.

Centralt innehåll

 • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.

Examination

 • Novellsamtal - (måndag och tisdag v. 10)
 • Skönlitterär analys - skriftligt prov (måndag v. 11)

Material 

Momentschema

 

v

måndag

tisdag

9

Litteraturhistoria:

 • Titta på klipp om Upplysningen, Romantiken, Naturalism & Realismen.

 • Återkopplingssamtal.

Litteraturhistoria:

 • Modernismen (genomgång och eget arbete)

 • Läsa “Bortbytingen”

10

Modernismen: 

 • Novellsamtal Bortbytingen

 • Läsa “Dödskallen”

Modernismen:

 • Novellsamtal om “Dödskallen”

 • Läsa “Vattnet i Kyrkviken”

11

Modernismen:

 • Prov på “Vattnet i kyrkviken”

 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Skönlitterär analys ur ett Litteraturhistoriskt perspektiv
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback