Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Terminsplanering matte VT-21

Hamburgsundskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Vi skall jobba med multiplikation, division, geometri, bråk, volym och vikt. Vi kommer jobba med alfa som grundbok men kommer även att arbeta med olika appar på iPaden samt ha många mattesamtal och gruppövningar.

Konkretisering av syfte

När vi arbetat färdigt med området skall du:

 • kunna räkna multiplikation och division i huvudet.
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop.
 • kunna multiplicera med 10, 100 och 1000.
 • kunna multiplicera med andra tal som slutar på 0.
 • kunna räkna multiplikation i flera steg.
 • kunna räkna multiplikation med uppställning.
 • kunna räkna kort division.
 • kunna beräkna medelvärden.
 • kunna mäta och jämföra olika längder.
 • förstå och skillnaden mellan en spetsig, en trubbig och en rät vinkel.
 • känna igen och kunna beskriva vanliga geometriska figurer. 
 • kunna beräkna omkretsen av månghörningar. 
 • kunna beräkna arean av kvadrater och rektanglar. 
 • kunna läsa och skriva tal i bråkform.
 • kunna olika enheter för volym och vikt.
 • kunna göra enhetsomvandlingar.
 • kunna räkna enkla uppgifter med volym och vikt. 
 •  

Arbetssätt / Undervisning

Du kommer att arbeta med materialet alfa.
Vi kommer ha gemensamma genomgångar då det är viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och lösningsmetoder.
Vi kommer att arbeta med EPA, enskilt, par samt alla tillsammans.
Du gör praktiska övningar kopplade till målen tex med spel.
Efter varje kapitel gör du en diagnos. Diagnosen visar om du behöver träna mera eller om du skall fördjupa dina kunskaper.
Vi jobbar även med matteappar på iPaden som t.ex. matteappen, NOMP och King of Math. 

 

Bedömning / Dokumentation

I matrisen ser du vilka förmågor du nått godtagbara kunskaper i.
Bedömningen sker under lektionerna samt hur ditt resultat är på diagnoserna och provräkningen.
Bedömningen dokumenteras i Unikum.Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Terminsplanering matte VT-21
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback