Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4

Fördjupning av ukulele spelandet

Ekenässkolan, Stenungsund · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Vi ska fördjupa våra kunskaper om ukulele. Det här arbetsområdet bygger på vårt tidigare arbete kring ukulele, då vi lärde oss tre ackord.

Du kommer att fördjupa kunskaperna kring ukelelen. Du kommer att spela 3- 4 ackord. Med dessa ackord kan du sedan spela och sjunga flera olika låtar. 

När du spelar kommer du  att använda dig av kunskaperna från det förra arbetsområdet -  rytm och puls. Vi fokuserar på att spela i samma puls, och vilken rytm vi spelar på ukulelen kan variera.  Du ska lära dig tre olika kompstilar, och du ska sedan få spela upp en låt tillsammans i grupp.

 


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

Musiksymboler, bilder och tecken.

Hur instrumenten låter och ser ut.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.

Matriser i planeringen
Ensemblespel Ukulele
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback