Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MATMAT02b

Planering v 7 ma2b

Sannarpsgymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Denna vecka har vi 3 lektioner tis, tors och fre. Under veckan arbetar vi med Kap 3.2 som handlar om likformighet och kongruens vilka är 2 viktiga begrepp då man gör jämförande beräkningar mellan likartade figurer inom geometrin. Vi genomför också en förberedande diagnos under veckan. Resultatet från denna diagnos ligger inte till grund för betygsbedömning utan syftar till att vägleda er i det fortsatta förberedelsearbetet inför examinationen(prov nr 3) på läsperiod nr 3 fre 19 mars. Till nästa vecka ska du vara klar med Kap 3.2 tom topptriangelsats och transversalsats NOKFlex samt motsvarande uppgifter på Kunskapsmatrisen. Vi har fått klarhet från skolledningen med att genomföra prov nr 3 på plats i Sannarpsgymnasiet. Ni kallas därför till Sannarpsgymnasiet fre 19 mars kl 12.25-14.30 för att genomföra prov nr 3 på plats i Galaxen här på Sannarpsgymnasiet. Vi återkommer till genomförandet av provet längre fram. När du räknar i NOKFlex räknar du i första hand 3 nivåer(av 5 nivåer), antingen väljer du nivå 1-3 =grundläggande och enklare eller nivå 3-5= svårare. Hoppa över sådant som du känner dig säker. Glöm inte att planera din egen vecka så att du följer kursen. Tisdagar och onsdagar kl 09.00-11.00 finns något som heter matematikstudieverkstad i sal 009 (Distans: Man kontaktar Linnea Gustafsson på Teamschatten så ringer hon upp). Hit kan du komma och få hjälp då du behöver utan att anmäla i förväg och helt gratis. Mattecentrum hjälper er som vill med matematik. Här kan du få hjälp med matematik kvällstid och finns tillgängliga måndagar och onsdagar framöver kl 16.30-18.30 i sal 003( distans nu på Teams). Man når Mattecentrum via Pluggakuten och logga in där(gratis att skaffa sig ett konto där). Stödet är helt gratis, dropin/droput och behöver inte anmälas i förväg.

Vecka 7
SA19B
Tis 16 feb kl 12.15-13.20 sal
lektion via Teams.
Teori: Kap 3.2 Likformighet, likformiga figurer= skalenliga figurer: figurer med samma form men olika stora. Beräkningar mellan likformiga figurer.
Eget arbete: Kap 3.2 Likformighet, likformiga figurer mm i NOKFlex, Nivå 1-3 grundläggande och nivå 3-5 lite svårare NOKFlex.

Ons 17 feb kl 15.50-16.20 sal lektion via Teams.
Träna vidare på kap 1 och kap2. Mattehjälp med Ola.

Tors 18 feb kl 08.10-09.20 sal
lektion via Teams.
Teori: Kap 3.2 Topptriangelsatsen och transversalsatsen.

Eget arbete: Kap 3. 2 Topptriangelsatsen och transversalsatsen, NOKFlex Nivå 1-3 grundläggande och nivå 3-5 lite svårare NOKFlex.

Fre 19 feb kl 12.30-13.30 i sal lektion via Teams.
Eget arbete: Diagnos digitalt och på distans via Exam.net. Lämna in när du är klar och gå vidare med geometrin. Blir du klar med veckans beting kan du gärna börja på kongruens.

Till nästa vecka ska du vara klar med kap 3.1 NOKFlex inkl uppgifter 3 nivåer, nivå 1-3 alt nivå 3-5 samt kunskapsmatrisen.

Till nästa vecka ska du vara klar med kap 3.2 tom topptriangelsats och transversalsats NOKFlex inkl uppgifter 3 nivåer, nivå 1-3 alt nivå 3-5 samt kunskapsmatrisen. Det är också bra att börja fundera på en repetitionsplan inför prov nr 3 fre 19 mars.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter