Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Biologi, Fysik

·

Årskurs:

9

Miljö och hållbar utveckling, vt21

Gluntens montessoriskola personal, Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Vi och miljön, förr och nu. Vad är bra? Vilka problem finns? Hur kan du agera för att dina barnbarn ska få en fin planet att leva på? Kunskap i biologi, fysik och kemi ger många svar.

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi kommer att ha genomgångar och diskutera frågor som berör arbetsområdet. Information hittar du i skolböckerna och på webbsidor, men även i dokumentärfilmer, tidningar och andra publikationer. Dina teorikunskaper om miljöfrågor testas i ett skriftligt prov vecka 11.

Du får också jobba med ett ämnesintegrerat projekt som handlar om frågor kring produktion av varor och hållbar utveckling. Det är ett grupparbete som redovisas med hjälp av en poster vecka 10.

Som en praktisk uppgift får du planera, genomföra och utvärdera en undersökning där du studerar hur något kemisk ämne påverkar växter. Redovisningen av den ska vara färdig i slutet av vecka 11.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömning av arbete med miljö och hållbar utveckling
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback