Skolbanken Logo
Skolbanken

Skogsgrupp med Bubblan o Tornado

Silverbäcken, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Skogsgrupp med fokus på matematik, natur, djur och hållbar utveckling mm. Gruppen består av de äldsta från Bubblan och de yngsta från Tornado

Vi kommer att bilda en tvärgrupp som består utav de äldsta från bubblan och de yngsta ifrån Tornado. En gång i veckan på onsdagar kommer vi att gå ut i skogen och vårat huvudfokus kommer att vara naturkunskap, matematik och hållbar utveckling. Barnen kommer att få utforska vad som händer under de olika årstiderna. Hur ser naturen ut när det är vinter? Vad döljer sig under all snö? När våren kommer och naturen börjar vakna till liv, vad händer då?

Syfte:

Vi blandar barn ifrån Bubblan och Tornado för att barnen i nya konstellationer ska få möjlighet att utvecklas, hjälpa och lära utav varandra. Vi ska ta ut matematiken till skogen och med hjälp av alla skogens resurser lära oss matematik. På ett roligt och spännande sätt ska vi undersöka och leka oss fram i naturen. Barnen ska få rätt förutsättningar för att utveckla sin förmåga att använda matematik och naturkunskap för att undersöka och även sedan reflektera över vad de har lärt sig. Vi vill väcka ett intresse och nyfikenhet för matematik och naturkunskap.

Inom matematiken kommer vi bland annat att arbeta med jämförelser som t.ex stor, mellan och liten. Sortering mellan olika kategorier som t.ex storlek och form. Räkning kommer även in i våra lekar, då barnen får olika uppgifter som t.ex att de ska leta upp fem kottar. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att se samband mellan olika matematiska begrepp.

En del i vår undervisning under våra skogsutflykter kommer att vara hållbar utveckling. Där barnen kommer att få olika uppgifter att lösa tillsammans. Samarbete kommer att vara ett nyckel ord för oss under våra skogsäventyr.

Mycket fokus kommer även att ligga på vad som händer under de olika årstiderna. Vad kan man hitta under all snö? Vad händer i naturen när våren kommer?

 

Hur ska undervisningen genomföras:

När vi kommer fram till skogen börjar vi med en gemensam fruktstund och går igenom vilka som är på plats och hur våra grupper kommer att se ut och vad vi ska göra.

Varje grupp kommer att få uppgifter som de ska lösa tillsammans. Pedagogerna är närvarande, lyhörda och lyssnar på barnens funderingar. Vi pedagoger ska vara medutforskare i alla uppgifter och tillsammans med barnen skapa ett intressant och spännande skogsäventyr med fokus på matematik, naturkunskap och hållbar utveckling.

Vårat arbete kommer att dokumenteras med hjälp av foton och inspelningar på Ipad. Dokumentationen ska vi sätta upp på väggar så att det är tillgängligt för barnen att reflektera över. Vi kommer även att reflektera tillsammans med barnen genom samtal i samlingar och olika vardagssituationer som t.ex under våra matstunder. Dokumentationen kommer föräldrar och barn tillsammans kunna följa på unikum.

 Under våra skogsutflykter ska barnen få möjlighet till fri lek i skogen där deras intresse och utforskande står i centrum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback