Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7

Flodkulturerna

Gåvsta skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Under detta arbetsområde kommer du att lära dig om den tidiga människan och mänsklighetens första civilisationer. Vi arbetar med området mellan veckorna 2-6.

Vi inleder med att jobba med mänsklighetens utveckling och den tidiga människan. Därefter går vi över till att jobba med de fyra stora flodkulturerna.

Egypten

Mesopotamien

Huang He

Induskulturen

Vi använder studi.se och läroboken. Arbetsområdet kommer att examineras med ett prov.

 


Läroplanskopplingar

Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Matriser i planeringen
Kopia av Högkulturer år 7 Kunskapskrav
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter