Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6 - 9

Procent och bråk - åk 6- åk 9

Sjögrenska gymnasiet, Knivsta · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Procent och bråktal används ofta i samhället. Vi hör procenttal varje dag på nyheterna och stöter på bråktal i recept när vi skall laga mat. Men varför har vi procent, och varför bråktal?

Varför procent? Varför bråk?

PROCENT ANVÄNDS ofta i samhället. Du får till exempel information om hur det gick i ett val, där du kanske får höra att Mittenpartiet fick 23,4% av rösterna. Du kanske ser reklam, där en affär har 25% REA. Kanske du hört talas om att restaurang-momsen sänkts från 25% till 12%? Vad betyder det, egentligen?

DU MÖTER ofta bråktal i din vardag också. När du skall baka behöver du 1/2 dl socker, kanske 3/4 dl mjöl och så vidare. Utan att tänka på det använder du bråktal när du pratar om tid. Det gör du när du säger "Jag kommer om en kvart", "Vi ses om en halvtimme".

 

Vad:

I det här området lär vi oss förstå bråktal och begreppet procent för att kunna använda dem i olika situationer i livet. I det ingår att kunna använda procenttal i beräkningar, till exempel prissänkningar och ränta. Vi utvecklar också våra kunskaper om bråktal för att kunna jämföra bråk och utföra beräkningar med bråktal (addition, subtraktion och multiplikation).

 

Vi tränar också som alltid på att utveckla den kommunikativa förmågan i matematik (det vill säga att kunna prata "matematiska" med andra).

Hur:

PÅ LEKTIONERNA har vi genomgångar om varje nytt moment och/eller vid behov och vi löser några uppgifter/problem tillsammans. Du tränar sedan på kunskaperna dels genom att lösa uppgifter/problem själv, men också genom att diskutera lösningar med klasskamrater eller lärare.

Undvik att bara jobba själv, eftersom du då missar att träna på kunskapen att kunna prata matematik med andra. 

När: från vecka 2 - till vecka 6

Hur ska det bedömas?

Examination:  Lektionsbedömning och skriftligt prov.

Bedömningen sker dels under arbetets gång (lektionsbedömning), dels genom ett avslutande skriftligt prov.

 

Efter avslutat arbetsområde förväntas du kunna:

... hur man använder procent för att beräkna en del av ett antal (exempelvis 15% av 400 kr, hur många kronor är det?)
... hur man använder procent för att beräkna en procentandel (exempelvis 250 personer av totalt 700, hur många procent motsvarar det?)
... hur man använder förändringsfaktor (exempelvis ökning med 25% kan beräknas genom att multiplicera med 1,25)
... hur man kan ha hjälp av ekvationer då man räknar med procent.
... hur man kan använda procent vid jämförelser (exempelvis för att jämföra läskunnighet i olika länder)

... hur man storleks-ordnar bråktal (vilket är störst; 2/3 eller 4/5?)
... hur man kan förlänga och förkorta bråktal (exempelvis 3/4=6/8)
... hur man adderar, subtraherar och multiplicerar bråktal.

 

Bedömning

Bedömningen sker med utgångspunkt i kunskapskraven för år 9.
Självklart är det de kunskaper och förmågor vi tränar på som bedöms!

Jag kommer att bedöma...

 • Dina kunskaper om begreppen procent och bråktal.
  Du visar dessa kunskaper genom att lösa problem och uppgifter där man behöver använda kunskaper om procent och bråktal.
   
 • Dina kunskaper om att välja och använda matematiska metoder för beräkningar med procent och bråktal.
  Du visar dessa kunskaper genom att behärska olika beräkningssätt vid procent- och bråkräkning.
   
 • Din förmåga att redogöra för och samtala om lösningar på problem.
  Du visar kunskaper om detta genom att använda överenskommet matematiskt språk i samtal och dina redovisningar.
 
 

Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris - procent- åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter