Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering v.7

Åselby förskola, Borlänge · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Planering för utbildning och undervisning v. 7

Nuläge:
Den här veckan är det medarbetarsamtal för personal, därför blir det mycket utevistelse. Därför är det viktigt att barnen har mycket och varma kläder.

Syfte:
Motorik, hälsa och välmående.

Genomförande
Måndag: Före lunch: planering Blåbäret
               Efter lunch: valstund

Tisdag: Före lunch: planering Lingonet
            Efter lunch: utevistelse

Onsdag: Före lunch: utevistelse
              Efter lunch: utevistelse

Torsdag: Före lunch: vi går till lekparken och åker madrass
              Efter lunch: valstund

Fredag: Före lunch: reflektion med barn om veckan

Samling: Gå igenom dagen, frukt.

Grupper: inga grupper den här veckan. 


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback